با ورود و یا ثبت نام در پی اس دی طرح شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت را می‌پذیرید.